Handeln med öst

Européer började handla med österlandet för länge, länge sedan. Genom väletablerade handelsrutter med kommersiella centra i städer som Konstantinopel (dagens Istanbul), Caesarea och Damaskus möttes öst och väst för att handla och utbyta tjänster och idéer i många århundraden med början i antiken. Det är ett missförstånd att antikens människor inte visste att jorden var rund och att det fanns många olika länder och kulturer i fjärran.

Från öst fraktades ett stort antal extremt värdefulla och attraktiva varor, inte minst silke och kryddor, konst och exotiska djur. Under medeltiden färdades köpmän och soldater från Venedig och Genova utmed hela Medelhavet för att både handla och ockupera områden och på 1200-talet tog man över de flesta öar i de grekiska haven, bland annat det Joniska och det Egeiska. Med detta kontrollerade man all handel som pågick mellan öst och väst, vilket inte alltid var populärt.

På 1400-talet föll Konstantinopel i osmanernas händer och nu hade de italienska stormästarna plötsligt en kraftig konkurrent. Detta ledde till många väpnade konflikter men också aggressiv ekonomisk politik och allteftersom det osmanska riket växte sig starkare tvingades man i resten av Europa söka efter andra handelsrutter. Det var i slutet av detta århundrade som Kristoffer Columbus begav sig iväg för att hitta Indien, men i stället hamnade i den del av världen som vi idag kallar Amerika, och han dog i tron att han faktiskt hade lyckats.

Allteftersom de amerikanska konkurrenterna ockuperades av framförallt spanjorer, portugiser och britter började nya tillgångar flyta in till den europeiska marknaden. Med det ökade också konkurrensen och det bröt ut flera stridigheter mellan bland annat britter och spanjorer, portugiser och holländare. Samtidigt låg osmanerna och ruvade på de österländska tillgångarna och sålde dem till Europa för dyra penningar. Det var till sist upptäcktsresande som Bartolomeu Dias som till slut hittade fram till Asiens kuster genom att resa runt Afrika och så öppnades återigen marknaden mellan väst och öst.