Det holländska Ostindiska Kompaniet

Ett av de första Ostindiska kompanierna var holländskt och kom att inspirera flera andra länder, inte minst Sverige, att bilda sina egna. Kompaniet etablerade många handelshamnar i olika asiatiska länder som Indien, Indonesien, Filippinerna och Kina och med det fick man i Europa tillgång till högst uppskattade varor som kryddor av alla de slag, porslin och tyger. Detta var lyxvaror och kompaniet tjänade astronomiska summor, men resorna var samtidigt ytterst riskabla, särskilt då man måste segla runt den fruktade Godahoppsudden i södra Afrika.

Mot slutet av 1500-talet hade holländska upptäcktsresande hittat bra rutter till ekonomiskt intressanta hamnar runtom i Asien. Bland de första var staden Banten på västra Java där man framförallt handlade med peppar men också andra kryddor men snart uppstod här stridigheter mellan holländarna och de konkurrerande portugiserna, vilket slutade med att holländarna vann men det politiska klimatet mellan länderna upphettades rejält.

Då engelsmännen redan hade etablerat sina handelsrutter genom att bilda ett regelrätt ostindiskt kompani år 1600 bestämde sig den holländska regeringen att gör det samma illa kvickt. Två år senare hade det Holländska Ostindiska Kompaniet grundats och det kom att bli ett av de mest framgångsrika av dem alla.

Med tiden blev antalet länder och hamnar som kompaniet handlade med allt fler och man införskaffade varor som européer var villiga att betala höga summor för: från Ceylon fick man kanel, från Indonesien peppar, från Kina porslin, från Japan silver och från Indien kryddor och silke.

Det holländska kompaniet var inte bara ett av de starkaste, man var också först med en hel del saker som än idag är i bruk av alla typer av företag. Till exempel införde man aktier för första gången, så att privata individer kunde investera i kompaniet. En annan sak man var först med var att införa en regelrätt logo vilket idag ju är ett måste för alla företag och föreningar.